• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Дијагностички процедури кај карцином на желудник Печати
Индекс на артикл
Дијагностички процедури кај карцином на желудник
Ендоскопски испитувања
Дополнителни испитувања
Сите страници

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи, лабораториски испитувања, рендгенографски испитувања, инвазивни дијагностички процедури (за цитолошка и хистолошка дијагноза), радиоизотопски и ехотомографски испитувања.

Постојат првични и дополнителни дијагностички процедури.

Првични дијагностички процедури

Анамнеза и физикален преглед

При анамнезата, особено се обрнува внимание на присутните симптоми и знаци на болеста. Податок за често повраќање, за болка во горниот дел на абдоменот, која е независна од внесувањето на храна, како и податок за нагло губење на телесна тежина, слабост и маласалост, треба да го наведе лекарот да се посомнева за присутен карцином во желудникот.

Исто така, анамнестичките податоци за позитивна фамилијарна анамнеза (генетска предиспозиција за карцином на желудникот), како и присуство на некои предиспонирачки состојби на желудникот (хроничен атрофичен гастрит, гастрична дисплазија, гастрична полипоза, метаплазија на цревата), може да го наведат лекарот да се посомнева за постоење на ова малигно заболување.

По земањето на детална анамнеза, искусниот лекар, ако се посомнева за постоење на карцином, ќе назначи и други дополнителни испитувања со цел да се постави точна и рана дијагноза.

По анамнезата следи внимателен физикален преглед по системи.

Радиографски испитувања

Гастрографија со бариумска каша

Тоа е рендгенско снимање на желудникот со користење на бариумска каша. Пациентот пие бариумска каша, а потоа се прави рендгенска снимка на која се гледа желудникот исполнет со контраст.

Контрастното рентген снимање со бариумова каша на желудникот дава слични податоци во однос на откривање на улкуси (чир), полипи, тумори и други абнормалности. Снимањето е безболно и не бара седација.

Примената на двоен контраст при рендгенграфското испитување е посупериорна метода во однос на користењето на едно контрастно сретство, иако ни оваа метода не ја зголемува можноста за откривање на раниот карцином. Радиолошката дијагноза се поставува врз основа на постоењето на промени во структурата на желудникот. Тоа се пред се, дефекти во полнењето, губење на моталитетот, односно растегливоста на желудникот, нарушување на релјефот на желудечната слузница, со или без улцерации.

Сепак гастроскопијата дава многу подобар, подетален увид во реалната состојба, особено за болести кои се во рана фаза и кои можат да не се видат на гастрографијата со бариумова каша.