• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење на пациентите PDF Печати

Следењето на пациентите се состои од редовни контролни прегледи. Тие се многу важни за рано откривање на рецидивите на болеста и нивно навремено лекување.

Следењето се состои во редовни контроли на специфичните туморски маркери во крвта (АФП, бХЦГ и ЛДХ ), ехотомографски преглед на абдоменот на 3 месеци, и KТ на абдомен на 6 месеци во текот на првите две години по комплетирањето на третманот. Потоа контролните прегледи се прават на подолг временски период (на 4, па потоа на 6 месеци). Следењето на пациентите е до пет години, но може да биде и подолго.

Секое покачување на вредноста на туморските маркери во крвта неминовно наложува подетални испитувања.