• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Симптоми и знаци PDF Печати
Среда, 11 Јуни 2008 08:02
Индекс на артикл
Симптоми и знаци
Болка
Сите страници

Симптоми и знаци на карциномот на мочниот меур

Карциномот на мочниот меур често може да биде асимптоматски т.е во својот ран стадиум да не даде никакви симптоми, се додека не прогредира во локално напреднат тумор. Тоа е т.н. асимптоматска фаза на болеста. Затоа, на пациентите кои имаат еден или повеќе фактори на ризик им се препорачува скрининг, со цел да се открие ракот во неговиот ран стадиум, кога и лекувањето е успешно.

Манифестацијата на туморите на мочниот меур долго време е олигосимптоматска. Болните во почетокот чувствуваат само неодредени непријатни сензации во пределот на мочниот меур, што често личат на неуротски манифестации. Симптомите се неспецифични, што значи дека тие се јавуваат и при многу други состојби кои не се поврзани со карциномот. Присуството на овие симптоми не значи и сигурно постоење на карцином на мочниот меур. Сепак, дури и присуството на неодредени непријатни сензации во пределот на мочниот меур, без постоење на други симптоми и знаци на болест, не смее да се занемари и бара итно испитување, со цел да се постави точна дијагноза и да се потврди или исклучи присуството на карцином на мочниот меур.

Најчести симптоми на карциномот на мочниот меур се:

  • безболна хематурија (присуство на крв во мочта),
  • болка во пределот на мочниот меур и печење за време на мочањето, без доказ за присутно воспаление,
  • дизурични тегоби (чести и болни мочања).

Безболна хематурија (присуство на крв во мочта).

Хематуријата е главен симптом кој се јавува во 2/3 од болните, односно кај 68% од случаите. Секое присуство на крв во мочта, односно чести безболни хематурии се симптоми кои бараат итно испитување, со цел да се постави точна дијагноза и да се потврди или исклучи присуството на карцином на мочниот меур. Крвта во мочта е обично прв видлив и предупредувачки знак на карциномот на мочниот меур. За жал, често пати крвта во мочта може да биде невидлива за голо око т.н. микрохематурија и може да се открие само со лабораториски преглед на мочта. Микрохематуријата се јавува во почетокот на болеста. Подоцна се јавува и видлива хематурија (макрохематурија).

Хематуријата кај карциномот на мочниот меур има свои карактеристики. Таа е тотална, присутна за време на целото мочање, видлива со голо око, се јавува одеднаш, неочекувано, не е провоцирана со физички напор или замор и често е безболна. Хематуријата може да биде прв и единствен симптом на заболувањето, но многу почесто се јавува во подоцнешните фази. Крварењето се должи на отварање на крвните садови при стегање на туморот и зависи од васкуларизацијата (прокрвеноста) на туморот. Мочта во текот на целото мочање најчесто е дифузно и равномерно крвава (тотална хематурија). Тоталната хематурија се јавува кај 68-90.5% од болните.

Многу поретко крварењето може да се појави или да се интензивира при крајот на мочањето (терминална хематурија). Терминалната хематурија е многу ретка и се јавува само кај 9.5% од болните. Најчесто безболна терминална хематурија е знак за папиларен тумор локализиран на вратот на мочниот меур. Крварењето може да се повторува често, а во напреднатите фази на заболувањето, може да биде дури и постојано.Но, се случува хематуријата да се појави, а потоа да следи мирен, безхематуричен период, кој може да трае со денови, недели, месеци, па дури и години. Хематуријата што трае кратко и потоа долго време не се повторува не треба да биде повод за успокојување. Секогаш треба да се знае дека хематурија која е безболна, тотална и спонтана, односно непредизвикана е малигна. Болниот е вчудоневиден кога нечувствувајќи тегоби забележува дека моча чиста крв.