• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Причини и ризик фактори Печати

Како причини и ризик фактори за настанување на карциномот на пенисот се наведуваат: недоволната лична хигиена, фимозата и задржувањето на смегмата, како и присуството на хуманиот папилома вирус. Обрежувањето скоро потполно заштитува од појава на карцином на пенисот. На карциномот можат да му претходат одредени промени како што се: псеудоепителијални кератози, баланитис, баланитис ксеротика облитеранс, кондиломи и др.