• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Превенција и скрининг Печати

Како превенција за настанување на карциномот на пенисот се наведуваат: одржување на редовна лична хигиена на главата на пенисот, обрежување како и хируршко отстранување на фимозата. Фимозата е состојба кога препуциумот не може да се повлече преку глансот на пенисот. Се јавува поради стеснување на препуциумот на пенисот. Таа може да биде нормален стадиум во развојот на момчето ткн. физиолошка фимоза, да биде вродена или стекната.

Како скрининг за карциномот на пенисот како и за негова рана дијагноза многу е важен самопрегледот на пенисот.

Самопрегледот на пенисот се прави така што тој се фаќа при врвот од левата страна и се повлекува кожичката така да се ослободи целата главичка на пенисот. Секоја промена на глансот, па дури и само промена на бојата, треба да се следи и прегледа. Темните флеки на глансот на пенисот или на препуциумот треба да се контролираат. Кога ќе се забележи било каква промена треба веднаш да се отиде на лекар.