• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
7-ми Април, Светски ден на здравјето

Светскиот ден на здравјето се прославува секоја година на 7 април, со што се и одбележува денот на основањето на Светската Здравствена Организација.

Светската Здравствена Организација, СЗО (World Health Organization, WHO) е посебна организација на Обединетите нации која делува како кординативно тело на меѓународното јавно здравство. Седиштето на СЗО е во Женева, Швајцарија. СЗО ја основале Обединетите нации, на 7 април 1948 година. СЗО е наследник на Здравствената организација (Health Organization), агенција на Лигата на нациите.

СЗО секоја година избира клучен глобален здравствен проблем и на тој ден (7–ми април) организира меѓународни, регионални и локални манифестации, но и во текот на целата година, како би го истакнала значењето на избранатиот глобален здравствен проблем.

Во 2009 година, Светскиот ден на здравјето – 7-ми април се одбележува под слоганот:

„Спасете животи. Направете ги болниците безбедни во вонредните состојби“.

Светскиот ден на здравјето, во 2009-тата година се фокусира на безбедноста на здравствените капацитети (здравствени објекти) и спремноста на здравствените работници, кои ги лекуваат животно загрозените лица го вонредните ситуации.

7-ми април, Светскиот ден на здравјето, е една од најдобрите прилики да се зголеми свеста за глобалните здравствени приоритети. Оваа година, СЗО и меѓународните партнери, ќе ја нагласат важноста за инвестирањето во здравствената инфраструктура која може да се спротивстави на опасностите и ќе им пружи услуги на неодложните потреби на луѓето.

Темата го нагласува значењето на обезбедување на спремноста и прилагоденоста на здравствените капацитети да одговорат на опасностите и да им пружат помош на оние лица кои се дирекно загрозени, како и на околните заедници. Здравствените капацитети ги вклучуваат сите објекти и простории во кои се пружаат здравствените услуги, од високоспецијализираните болници на терциерно ниво, па до здравствените домови на примарни ниво.

Здравствените домови и здравствените служби се од витално значење за повредените лица во катастрофите (поплавите, земјотресите, јаките ветрови – урагани) – санирање на повредите, за превенирање на болестите и за грижата за здравствените потреби на луѓето.

Здравствените домови и здравствените служби се камен темелник за примарната здравствена заштита на заедницата – запоснавање со секојдневните потреби, како што се безбедно породување, имунизација и грижа за хорничните заболувања во тек на вонредните состојби. Често, веќе ослабените здравствени систени се немоќни да го одржат правилното функционирање за време на катастрофите (поплавите, земјотресите, јаките ветрови – урагани) што има моментални, но и идни јавно здравствени последици.

Светската Здравствена Организација се грижи за здравјето на човекот и со своите бројни активности ја подига свеста на човекот да се грижи за своето здравје.

 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...