• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми PDF Печати
Четврток, 26 Јуни 2008 08:22
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен тумор
Сите страници

Стадиум I

(T1, N0, M0)

Стандардни тераписки модалитети:

  1. Радикална нефректомија со регионална лимфонодална дисекција е стандардна
  2. терапија кај неметастатски тумор на бубрегот
  3. Проста нефректомија – може да се спроведе кај одбрани случаи
  4. Парцијална нефректомија. Се спроведува кај строго одбрани случаи
  5. Екстерна радиотерапија (како палијативна метода)
  6. Артериска емболизација (како палијативна метода)