• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Живеј здраво, храни се правилно!
Список на адитиви (емулгатори) опасни по здравјето

(се користат за конзервирање, за подобар изглед и вкус на прехрамбените производи)


ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА РАК: E 216, E 217, E 131, E 142, E 210, E 211, E 212, E 213, E 215

ЗАБРАНЕТИ: E 103, E 105, E 111, E 121, E 125, E 126, E 130

СОМНИТЕЛНИ: E 104, E 122, E 241, E 141, E 171, E 173, E 180, E 320, E 250, E 251

ПРЕДИЗВИКУВААТ ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА ЦРЕВАТА: E 221, E 222, E 223, E 224, E 407

ШТЕТНИ ЗА КОЖАТА: E 226, E 231, E 232

МНОГУ ОПАСЕН: E 123

ПРЕДИЗВИКУВААТ ОСИП: E 311, E 312

ПРЕДИЗВИКУВААТ ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЖЕЛУДНИКОТ: E 322, E 339, E 340, E 341, E 450, E 461, E 462, E 463, E 465, E 466
 

Прочитајте и: