• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Превенција и скрининг кај карциномот на хранопроводникот PDF Печати
Среда, 09 Јули 2008 11:32
Индекс на артикл
Превенција и скрининг кај карциномот на хранопроводникот
Скрининг кај карцином на хранопроводникот
Сите страници

Бидејки не е позната причината за настанувањето на кациномот на хранопроводникот, како и сите можни фактори на ризик, не е можно да се спроведе адекватно спречување на болеста. Сепак како превенција се наведува избегнување на оние фактори на ризик на кои може да влијаеме и да ги контролираме. Тоа се, секако, на прво место пушењето и прекумерното консумирање на алкохол.

Превенција на планоцелуларниот карцином на хранопроводникот

Пушење и алкохол

Бројни студии докажале дека со престанување на пушење и консумирање на алкохол значително се намалува ризикот од појава на планоцелуларниот карцином на хранопроводникот. Релативниот ризик поврзан со пушењето е 2.4. Ретроспективните студии покажале дека пациенти кои пушат и истовремено консумираат големи количини на алкохол имаат од 2 до 7 пати поголем ризик за езофагеален карцином, во споредба со оние лица кои не пушат и не пијат алкохол. Студиите, исто така, покажале висок ризик и кај пациенти кои ексцесивно консумираат алкохол, а не се пушачи.

Исхрана

Бројни клинички студии покажале дека исхраната има улога во настанувањето на карциномот на хранопроводникот. Увидено е дека оние лица кои со исхраната внесуваат повеќе масти од животинско потекло, а помалку свежо овошје и зеленчук, се со поголем ризик за настанување на карцином на хранопроводникот.

Лица кои, поради начинот на исхраната, внесуваат поголемо количество на нитрозоамини, нитрозоамиди и други нитрозо соединенија, имаат поголем ризик за развој на карцином на хранопроводникот.

Од друга страна пак, бројни студии покажале дека со внесување во исхраната на зелка, брокула, карфиол, како и друг зелен и жолт зеленчук и овошје, се намалува ризикот од појава на езофагеален карцином.

Според тоа, како превенција за карцином на хранопроводникот, се препорачува исхрана богата со свежо овошје и зеленчук.

Одржувањето на нормална телесна тежина со правилна исхрана и умерена физичка активност го намалува ризикот од настанување на ова оболување

Примена на аспирин и нестероидни антиинфламаторни лекови

Врз база на бројни епидемиолошки студии е утврдено дека аспиринот или нестероидните антиинфламаторни лекови се поврзани со намален ризик од развој или смрт од езофагеален карцином.

Инфекција со Helicobacter pylori и желудечна атрофија

Инфекцијата со Helicobacter pylori како и желудечната атрофија го зголемуваат ризикот за развој на планоцелуларниот езофагеален карцином. Затоа им се препорачува на лицата со инфекција со Helicobacter pylori и присутна желудечна атрофија, да прават редовни скрининг контроли, со цел да се открие евентуално постоење на карцином на хранопроводникот и тој да се открие во неговите почетни, рани фази, кога лекувањето е поуспешно.

Превенција на аденокарцином на хранопроводникот

Гастроезофагеален рефлукс и Barret-ов хранопроводник

Многу епидемиолошки студии покажале дека силно изразен и долготраен гастроезофагеалне рефлукс (враќање на желудечната содржина во хранопроводникот) го зголемува ризикот за настанување на аденокарциномот на хранопроводникот. Долготрајниот гастроефозагеален рефлукс доведува до развој на Barret-ов хранопроводник, состојба при која абнормален цревен епител го заменува нормалниот сквамозен епител на хранопроводникот, кој го има во долниот дел од езогфагусот.

Кај некои пациенти со гастроезофагеален рефлукс и Barret-ов хранопроводник им се препорачува превентивно хируршко корегирање на рефлуксот и Barret-овиот хранопроводник. Сепак, сеуште со сигурност не се знае дали елиминирањето на гастроезофагеалниот рефлукс по хируршки пат, ќе го намали и ризикот од развој на аденокарцином на езофагусот.

Одржување на нормална телесна тежина и правилна исхрана

Одржувањето на нормална телесна тежина со правилна исхрана и умерена физичка активност го намалува ризикот од настанување на аденокарциномот на хранопроводникот.

Примена на аспирин и нестероидни антиинфламаторни лекови

Врз база на бројни епидемиолошки студии е утврдено дека аспиринот или нестероидните антиинфламаторни лекови се поврзани со намален ризик од развој или смрт од езофагеален карцином.