• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман PDF Печати
Среда, 09 Јули 2008 11:42

Следење на болните

Контролните прегледи во првата година по завршувањето на третманот, се вршат на секои три месеци, а потоа на секои шест месеци.

При тоа, особено внимание се посветува на локалниот наод, со биопсирање на секоја сомнителна промена.

Контролните прегледи опфаќаат и преглед на комплетна крвна слика, испитување на нивото на уреа и креатинин и на хепаталните трансаминази.

Останатите рзгледувања се превземаат во зависност од симптоматологијата