• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Здрави сексуални навики Печати

Сексуално преносливите болести се важен фактор на ризик за развој на рак на гениталните органи и кај жените и кај мажите. ХПВ инфекцијата се поврзува со ракот на грлото и телото на матката, со ракот на вагината и вулвата кај жените, како и со ракот на пенисот и анусот кај мажите.

Утврдено е дека сексуално преносливите болести се почести кај лицата кои имат повеќе сексуални партнери. Утврдено е дека лицата кои почесто ги менуваат своите сексуални партнери имаат значително поголем ризик да бидат заразени со ХПВ вирусот, но и со други сексуално преносливи вируси. Лица кои имаат еден сексуален партнер имаат многу помал ризик од инфекција со ХПВ вирус.

Исто така, ризикот за сексуално преносливи болести е зголемен кај лица кои имаат сексуални односи со високо ризични партнери. Оние лица кои имаат сексуални односи со лица кои често ги менуваат своите сексуални партнери или кои се заразени со ХПВ вирусот, имаат поголем ризик да се заразат со ХПВ вирусот. Во тие случаи обавезно се препорачува користење на презерватив при сексуалниот однос, иако и тие не даваат целосна заштита од инфекцијата.

Според тоа, за превенција на сексуално преносливите болести, а со тоа и за превенција на некои видови на рак, кои се поврзани со овие инфекции, треба да се води сметка за здравите сексуални навики. Треба да се избегнува сексуален однос со заразено лице, да се намали бројот на сексуални партнери, да се користи заштита при сексуален однос (употреба на кондоми).