• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Следење на пациентите

Контролните прегледи се прават на секои 2 до 3 месеци со цел да се спроведе палијативна терапија, доколку дојде до појава на одредени симптоми, кои треба да се згрижат.

Контролниот преглед опфаќа анамнестички податоци за постоечките симптоми и знаци, физикален преглед, кој има за цел проценка на состојбата на болниот.

Рутински лабораториски иследувања, графија на белите дробови, ултрасонографски преглед и компјутерска томографија на абдоменот се прават на секои 4 до 6 месеци, кај оперираните болни, со цел да се открие рано појавата на локален рецидив на болеста, кога и терапијата е поефикасна.