• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Причини и ризик фактори Печати

Причините за настанувањето на Јуинговиот сарком сеуште не се сосема разјаснети.

Неговото настанување не може да се спречи, бидејќи се поврзува со случајните генетски мутации. Одредени транслокации, кои го вклучуваат EWS генот се најчесто t (11; 22 ), (q24; q12), но исто така и t (21;22 ), (q22 ;q12) и други.

Овие транслокации на гените се присутни во повеќе од 90% од случаите.

Развојот на овој карцином може да е поврзан, во некои случаи, со брзиот раст на коските, што може да го објасни фактот што повеќето Ewing саркоми се јавуваат во тинејџерското доба, кога и растот на коските е најинтензивен.

Другите можни фактори на ризик, како на пример траумата на коската и хроничните воспалителни процеси на коската, сеуште се во фаза на испитување.