• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Пациентите се следат на 3-месечни интервали до 3 години од завршувањето на третманот, потоа на 6-месечни интервали до 5 години и на 8-12-месечни интервали до најмалку 10 години по третманот.

Доколку е можно, пациентите треба да се следат подолго, бидејќи постои ризик за доцен релапс или рецидив по 5-15 години, и поради долготрајната токсичност на хемотерапијата за срцето, бубрезите и белите дробови, ако се тие зрачени.

Постои 5% ризик за секундарен карцином (особено акутна миелоидна леукемија) или секундарен сарком во претходно озрачената регија).