• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Јуинг (Ewing) сарком Печати

Еwing саркомот е наречен по името на Dr James Ewin, кој прв го опишал овој тумор во 1921 година. Тоа е малиген тумор кој може да се развие во било кој дел од телото, иако најчесто започнува во коската. Иако Ewing сарком е тип на коскен тумор, тој исто така, иако ретко, може да се разие во меките ткива околу коската. Ова е т.н. екстраосеален Ewing сарком.

Jуинговиот сарком е малиген тумор кој се јавува примарно во коската или мекото ткиво. Тој може да ја зафати било која коска, но почесто се јавува на коските на екстремитетите и на карличната коска. Така, најчесто се зафатени коските на нозете (27%), а потоа следат коските на рацете (26%), карлицата (20%) и градниот кош (20%), `рбетот и черепот (9%).

Локализацијата на туморот е многу почеста на дијафизите (среднишниот дел на коската), отколку на епифизите (крајните делови на коската).

Овој сарком е тумор на детската возраст. Пикот на инциденцата е од 12 до 16 години. Почесто заболуваат момчињата отколку девојчињата и многу ретко се јавува кај припадниците на црната раса. Тој учествува со 2-3% од сите тумори на детската возраст.

Во САД секоја година се дијагностицираат околу 250 нови случаи на Јуингов сарком, кај децата и адолесцентите.

Помалку од 30 деца заболуваат од Еwing сарком секоја година во Британија. Овој карцином обично се развива во тинејџерските години

Јуинговиот сарком е составен од мали тркалезни сини клетки, кои содржат во себе гликоген. Се дефинираат како тумори на коскениот мозок.