• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Видови на тумори
Истражување

Идентификувани гени поврзани со рак на тестис

Ракот на тестисот е ретка болест и претставува само 2% од сите карциноми кои се јавуваат кај мажите. Но, тој е чест тумор кај...

Болести на простата - Рак

За болестите на простатата кај нас многу малку се знае. Единствен начин да се бориме против нив...
Езофагоскопија со биопсија PDF Печати

[Ендоскопски дијагностички методи]

Езофагоскопија е често изведувана процедура со која се овозможува директна визуелизација на внатрешноста на хранопроводникот (езофагус) со помош на ендоскоп, кој е флексибилен, совитлив инструмент.

Поновите езофагоскопи ги пренесуваат сликите електронски, додека постарите типови на езофагоскопи ги пренесуваат сликите со помош на фибер-оптички систем.

Езофагоскопијата е иницијална (почетна) процедура за потврдување на рефлуксен езофагит (рефлуксна болест), за откривање на ерозии во слузницата на хранопроводникот, за диверикулуми (вреќести проширувања на sидот на хранопроводникот), но и за откривање на карцином на хранопроводникот.

Езофагоскопијата се изведува со ендоскоп, кој има форма на цевка, долг околу 100 см, со дијаметар од 9 мм. Во внатрешноста на ендоскопот се наоѓа оптичкиот системи и рaботен канал (преку кој по потреба се зема биопсија или се сопира крварење во хранопроводот или желудникот). На врвот се наоѓа камера и светло со што е овозможена директна визуализација.

Доколку лекарот при езофагоскопијата забележи некоја сомнителна промена на слузницата на хранопроводникот, тој со помош на едноскопот, кои има специјален дел за биопсија, зема дел од сомнителната промена. Материјалот земен со биопсија се праќа на хистопатолошко испитување кај лекар, специјалист-патолог. Патологот дава дефинитивна хистопатолошка дијагноза. При тоа може да се одреди хитолошкиот тип на туморот, како и степенот на диференцираноста на туморот, што е од голема важност за одредување на соодветна терапија.

Степенот на диференцираноста на туморот т.е градусот, ја одредува и неговата агресивност и е битен прогностички фактор на болеста.

Примена на езофагоскопијата

Езофагоскопијата се применува при многу состојби. Покрај тоа што со езофагоскопијата се врши детален преглед на слузницата на хранопроводот, при оваа дијагностичка метода можат да се откријат: воспаление (езофагит), чир, стеноза (стеснување) на хранопроводот, исто така, доколку има потреба, при оваа дијагностичка постапка може да се отстрануваат полипи (бенигни тумори), да се сопре крварењето, на пример при „прскање“ на чир на хранопроводникот, како и да се земе примерок од слузницата (биопсија), за понатамошно микроскопско патохистолошко испитување.

Припрема на пациентот

Пред прегледот, пациентот не смее ништо да јаде и пие. Со тоа ќе се овозможи задоволителна визуелизација, но и ќе се избегне повраќање во текот на процедурата.

Изведба на езофагоскопијата

Езофагоскопот е мека, совитлива цевка, која преку устата се внесува сè до желудникот. Процедурата обично трае 5 минути и обично се изведува со истовремена интравенска (преку вена) седација. Алергиските реакции кон овие седативи се ретки. По изведбата на процедурата, пациентот, доколку примил седатив (средство за смирување), не треба да управува со моторни возила сé до наредниот ден.

Езофагоскопијата се изведува во болница, како амбулантска процедура, односно пациентот не се хоспитализира. Обично, доколку пациентот примил средство за смирување, треба да остане уште 3 часа во болница, по направената езофагоскопија.

Компликации

Езофагоскопијата е непријатна за пациентите, но сепак е многу безбедна метода. Комликациите од езофагоскопијата се ретки, а најчесто може да се јават при интервентни процедури, како при дилатација (проширување) на стриктури (стеснувања) на хранопроводот, при отстранување на полипи и слично.

Компликации кои најчесто се јавуваат се:

 • перфорација (пробивање, пробушување) на ѕидот на хранопроводот,
 • инфекција на вратот, градите или стомачната празнина, по перфорацијата (пробивање) на хранопроводникот,
 • крварење, доколку се оштетат крвните садови, а најчесто тоа се јавува при отстранување на полипи,
 • белодробни инфекции, како резултат на повраќање или аспирација (вдишување на секрет или желудечна содржина) за време на процедурата.

Постојат начини за рано откривање и следење на појавата на овие компликации. Многу ретко може да се јави потреба од хоспитализација, од хируршка операција, од потреба за хранење преку инфузија или потреба од трансфузија на крв. Иако може да дојде и до смртен исход од компликациите при дилатацијата на езофагусот, сепак тоа екстремно ретко се случува.

Посебни мерки на претпазливост се преземаат доколку пациентот:

 • има тешка срцева, белодробна или бубрежна болест,
 • има намален имунитет,
 • има заболување на срцевите залистоци или вграден пејсмејкер,
 • има шеќерна болест,
 • прима хемотерапија,
 • има вештачки, имплантиран зглоб,
 • лесно крвари или зема лекови против згрутчување на крвта.
 

Тестис

Преглед на тестиси како превентива во навремено откривање на ракот на тестис.
[Преземено од YouTube]

Превенција и скрининг - рак на тестис

За раното откривање на болеста многу е важна едукацијата на младата машка популација. Тие треба да се информираат за раните симптоми и знаци на болеста, за значењето на самопрегледот... 


Рани знаци и симптоми

Многу е важно да машкото точно ја познава големината и обликот на своите тестиси, за да може да ги примети промените. Најчест симптом на карциномот на тестисот е присуство на мала, безболна тврдина... 

Простата

Рак на простатата, раскажува д-р Реј од клиниката за третман на ракот на простата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Што е простата?

Простатата е орган со жлездесто-мускулна структура, чиј алкален секрет влегува во составот на семената течност (сперма)... 


Третман на карциномот на простатата

За одредување на најадекватна тераписка опција за одреден пациент, се разгледуваат многу фактори... 

Дебело црево

Настанување и ширење на ракот на дебелото црево - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Следење на болните со карцином на дебелото црево

Карциномот на дебелото црево бара доживотно следење (follow-up)... 


Дијагноза кај карцином на дебелото црево

Дијагнозата се поставува со внимателно земена анамнеза, физикален преглед по системи... 

Кожа

Настанување и типови на ракот на кожата - синхронизирано на македонски јазик.
[Преземено од YouTube]

Рак на кожа

Меланомот претставува малигно буење на меланоцитите, клетки кои го произведуваат пигментот на кожата. Тоа е најмалигни облик на кожен карцином и е најчеста причина за смрт од кожен карцином... 


Симптоми и знаци

Најчесто карциномот започнува како мала, сјајна папула која бавно и постепено се зголемува и по неколку месеци се појавува сјаен, бисерен раб со назначени проширени крвни садови... 

Дојка

Радиотераписки третман кај рак на дојка. Радиотерапијата ја одредува лекар специјалист (радиотерапевт и онколог).
[Преземено од YouTube]

Ширење на ракот на дојката

Ракот на дојката е системско заболување, дисеминиран процес, кој, уште од најраните фази на својот развој, е склон кон метастазирање... 


Симптоми и знаци за појава на рак на дојката

Ракот на дојката во својот почетен, ран стадиум е обично асимптоматски...