• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Вакцина против ХПВ вирусот Печати

Во Јуни 2006 година во САД беше одобрена првата вакцина против ХПВ. Вакцината е позната под називот Gardasil вакцина. Во клиничките испитувања, вакцината се покажа како многу ефикасна во спречување на инфекција со два типа ХПВ вируси од групата со висок ризик, ХПВ 16 и ХПВ 18. Овие вируси се одговорни за 70% од случаите рак на грлото на матката предизвикани од ХПВ. Вакцината исто така заштитува и од инфекција со ХПВ тип 6 и 11, кои предизвикуваат приближно 90% од гениталните брадавици.

ХПВ вакцината е рекомбинантна вакцина, што значи дека во себе не содржи живи вируси. Вирусот во вакцината е протеин добиен со генетски инжењеринг и не може да предизвика ХПВ инфекција. Се дава во серија од три инјекции во мускул во тек на шест месечен период.

Во САД вакцината рутински им се дава на девојчињата на возраст помеѓу 11 и 12 години. Сепак, вакцината може да им се даде и на девојчиња на 9 годишна возраст во соработка со матичниот гинеколог.

Најдобро е ХПВ вакцината да се дава пред девојката да стане сексуално активна.

Иако жените кои не биле претходно изложени на ХПВ имаат потполна корист од вакцината, се покажало дека од вакцината имаат корист и жените кои веќе претходно биле сексуално активни и притоа биле изложени на ХПВ. Од тие причини се препорачува жените на возраст меѓу 13 и 26 години исто така да се вакцинираат.

Жените кои примиле вакцина треба да продолжат да се придржуваат кон редовните гинеколошки прегледи и ПАПА тестови. Вакцината не заштитува од останатите полово преносливи болести па жените мораат да се придржуваат кон вообичаените мерки за заштита од овие болести.

Вакцините ја спречуваат, но не ја лекуваат инфекцијата со ХПВ вирусот.

Вакцините немаат никаков ефект кај жените кои се веќе заразени со ХПВ вирус.

Тие не треба да се даваат за третман на постоечка инфекција.

Dr. Hildesheim изјавил дека двете моментално постоечки вакцини за ХПВ - Gardasil и Cervarix, ја зголемиле јавната свест за врската помеѓу ХПВ и ракот на грлото на матката.

Тој и неговите колеги спровеле студија во која биле вклучени 2,189 жени на возраст од 18-25 години и кои биле позитивни за ХПВ инфекција. Резултатите од студијата покажале дека кај жените третирани со вакцината немало никакви знаци за чистење на вирусот.

"Овие резултати се сосема очекувани“- изјавил Liad Diamond, претставник од Glaxo.

Од двете фармацевтски компании кои ги произведуваат вакцините, Merck и Glaxo, изјавиле дека вакцините не се наменети за лекување на ХПВ инфекција и дека оваа студија ги потврдува нивните сопствени истражувања.

Станува збор за четворовалентна вакцина која помага за заштита од болести што ги предизвикуваат ХПВ типовите 6,11, 16 и 18. Вакцината помага во превенцијата, односно во спречувањето на појавата на овие болести, но мора да се знае дека таа не ги лекува. Вакцината е произведена со рекомбинирана технологија и содржи само делови од вирусот. Таа е наменета за девојчињата и девојките од 9 до 26 години и се применува во 3 дози.

Вакцината има превентивна улога, односно нејзиното дејство е најдобро и штити од каков и да е контакт со ХПВ од типовите 6,11,16 и 18. Најсигурно е вакцината да се прими пред почетокот на сексуалниот живот. Но, треба да се знае дека лице кое е веќе заразено со ХПВ може да има корист од вакцината затоа што повеќето лица не се заразени со сите 4 типа на ХПВ од кои вакцината заштитува, па ќе имаат одредена заштита од останатите типови содржани во вакцината.

Како заштита од инфекција со ХПВ вирусот се препорачува и еден сексулен партнер. Долготрајната врска со неинфициран партнер може да ја спречи инфекцијата. Сепак имањето сексуални односи само со еден партнер во животот не е гаранција дека сигурно нема да се јави инфекција со ХПВ вирусот.

Треба да се одбегнува сексуален однос со лице кое има генитални брадавици. Лицето со јасно видливи генитални брадавици треба да се воздржува од сексуални односи сè додека не се отстранат брадавиците. Оваа го намалува ризикот од ширење на ХПВ.

Редовното ПАПА тестирање е многу важно за раното откривање на инфекцијата со ХПВ вирусот. Иако ПАПА тестот не штити од инфекција, сепак тој рано ги открива промените на грлото на матката што е особено важно во спречувањето на појава на рак на грлото на матката.