Пристапница Печати

Центарот за здрав живот „САМОСВЕСТ“ е невладина, непартиска, доброволна, непрофитна организација на граѓани, која се залага за подигање на свеста на граѓаните во областа на медицината, екологијата и современите технологии. Активностите на здружението се насочени кон конкретни проекти, акции, трибини и кампањи во областа на здравјето, екологијата и информатичкото општество.

Центарот за здрав живот „САМОСВЕСТ“ активно работи на подигање на свеста и личниот потенцијал за развој на секоја личност од аспект на здравјето, човековата околина и информатичкото општество (iSociety).

Своите активности Центарот ги реализира преку разни проекти, интерактивни форми на комуникација и соработка.

За да се вклучите во работата на центарот потребно е најнапред да се зачлените во него. Зачленувањето е бесплатно и се што е потребно е да го пополните формуларот што се наоѓа на оваа страна.

Пополни го Формуларов
Име:
Презиме:

 
Интерес (кои области Ве интересираат и во какви проекти би сакале да се вклучите):
  
 
Адреса:
Град:
Поштенски код:
Држава:
Телефон:
Мобилен:

 
Твоја Email адреса: *

 
Начин на контакт (како би сакале да контактираме со вас):
   
 
Професија:

 
Внеси го безбедносниот код, прикажан подолу: *