Рак на бубрег (renal cell carcinoma, hypernephoma)

Што е бубрег? Бубрезите се парни органи кои претставуваат централен дел на уринарниот систем. Сместени се во ретроперитонеалниот простор на задниот зид на абдоменот и се наoѓаат од двете страни на рбетниот столб ( во висина на 12 граден и 1 и 2 от слабински прешлен). Десниот бубрег е поставен пониско од левиот, заради неговото … Read more

Рак на мочен меур (bladder cancer, carcinoma vesicae urinariae)

Што е мочен меур? Мочниот меур е шуплив, растеглив (еластичен) орган кој е дел од уринарниот систем кај човекот. Сместен е во долниот дел на абдоменот, над простатата, а пред задното црево. Функцијата на мочниот меур е да ја собира и складира мочта, која се екскретира од бубрезите. Ескретираната мочка од бубрезите минувајќи низ горните … Read more